Andrahandsuthyrning lägenhet

Andrahandsuthyrning kan få äga rum, men bara under särskilda villkor. Av erfarenhet brukar andrahandsboende känna mindre för lägenheten och våra gemensamma utrymmen, och att de hålls i gott skick, följden blir ökad förslitning. Vidare är det en större risk att hyra ut till ”okända” personer.

Korttidsuthyrning av typen ”AirBnB” eller liknade är inte tillåten.

För att andrahandsuthyrning av en lägenhet i föreningen skall kunna ske, måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Styrelsens skriftliga godkännande skall inhämtas. Vid ansökan om andrahandsuthyrning skall hyresgästens namn anges.
  • Bostadsrättsinnehavaren skall endast resa bort tillfälligt, och vill därför hyra ut bostaden.
  • Ett skriftligt hyresavtal skall upprättas mellan bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen. I avtalet skall hyrestiden regleras. Denna hyrestid skall först skriftligen godkännas av styrelsen.
  • Av hyresavtalet skall framgå att dess giltighet är beroende av styrelsens medgivande.

Vid uthyrning av en bostadsrättslägenhet gäller hyreslagens regler mellan hyresgäst och bostadsrättsinnehavare.

Denna lag tillförsäkrar hyresgästen att under vissa förutsättningar inneha rätten att bo kvar (besittningsskydd) i lägenheten även efter att överenskommen hyrestid gått ut. Men genom ett särskilt avtal, kan hyresgästens besittningsskydd dock avtalas bort. Detta måste emellertid godkännas av hyresnämnden. Det skriftliga avtalet skall alltså även göras beroende av hyresnämndens medgivande till upphävande av besittningsrätten. De dokument som behövs finns att köpa i bokhandeln eller på internet och är således: hyreskontrakt, avstående av besittningsskydd samt ansökan om hyresnämndens godkännande.

Vissa lägenheter i föreningen har en uthyrningsdel med egen ingång. Hör med den boende när du köper sådan lägenhet eller med styrelsen, om mer detaljer.

Andrahandsuthyrning Garageplats

Till varje lägenhet hör det en garageplats. Kostnaden för den är inkluderad i Bostadsrättsavgiften och är inte särredovisad.

Du kan hyra ut den platsen i andrahand till annan boende i föreningen eller till annan person. Det enda styrelsen kräver är att information och kontaktuppgifter inklusive registreringsnummer på fordon tillhandahålls och hålls uppdaterad, i händelse av att garaget behöver utrymmas vid städning, reparation eller annan åtgärd i garaget.

Sådant kontrakt är uppgörelse mellan boende och hyrestagare. Ev. skador, problem eller kostnader sådan hyrestagare skapar för föreningen, läggs på den boende.