Att skaffa elbil ligger verkligen i tiden och är ett lovvärt sätt att värna om miljön. BRF Klinten gjorde därför en enkät.

Föreningen gjorde 2020 en enkät där vi frågade alla boende om deras intresse att utrusta
fastigheten och garaget med laddstationer/uttag, för att kunna ladda elbil.

Intresset var superlågt och resultatet var 3st intreserade och 3 kanske.
Styrelsen utredde frågan tekniskt och ekonomiskt, så vi förstod förutsättningarna, OM det skulle bli en realitet att göra detta.

Styrtelsen beslutade därför på det underlaget (för få intresserade och för dyrt), att skjuta frågan framåt i tid genom att göra en ny förfrågan 2023.

Det är därför idag inte möjligt att ladda elbil i garaget.

Eluttagen i garaget är idag till för:

 • Tillfällig användning av verktyg och belysning.
 • Moderna/smarta underhållsladdare för bil och motorcyklar, så länge sådan användning inte stör grannes bilplats med sin kabeldragning.
  • Äldre typer av batteriladdare tillåts inte då de drar för mycket ström

Bra att förstå

 • Eluttagen i garaget är INTE dimensionerade för elbil
 • El och vatten i garage är en kostnad för fastigheten och ligger i allas månadsavgift

Framtiden – Bra att känna till

 • Vi kommer göra en ny enkät 2023 för att se om intresset ändrats och det finns tillräckligt underlag bland de boende
 • Teknisk förutsättning för att lyckas med införande av laddstationer är:
  • Att fastigheten byggs om avseende kabeldragning från elnätet hela vägen från gatan (stamnät). En omdimensionering måste göras.
  • Att varje laddstation förbrukning kan aviseras den boende:
   • Kan vara antingen mätare i bostaden kopplad till garageplatsen (enklast och mest automatiserad men kräver tekniklösning) eller
   • Central utrustning/mätare som kräver manuell avläsning och separat debiteringslängd (administrativt arbete som blir en kostnad)

Vi hoppas att de som idag 2022 och framåt skaffar elbil, kan hitta alternativt sätt att ladda bilen.