Låssystem APTUS, Informationstavlor och Bokning Tvättstuga

Våra hus är försedda med APTUS låssystem och Porttelefoner. Till det har vi lagt Boendesystemet Vixinity med entré tavlor och bokningssystem för tvättstugor.

Låssystem APTUS, Informationstavlor och Bokning TvättstugaVåra hus är försedda med APTUS låssystem och Porttelefoner.

Till det har vi lagt Boendesystemet Vixinity med entré tavlor och bokningssystem för tvättstugor.

 • Allting styrs av TAGGAR som du beställer via Styrelsen
 • Se prislistan nedan för beställningar av TAGG, RadioTAGG eller önskad åtgärd
 • Registrerad mobilnummer eller telefon med knappsats behövs för öppning av entréport.
 • Tryck “5” eller “*” på telefon för att släppa in besökare.
 • Guide – Skapa konto i Boendesystem : Läs hela Guiden
 • Du behöver skapa ett konto i Boendesystemet Vixinity och koppla det till föreningen, sedan logga in på entrétavlan med din tagg – första gången.
 • När det är klart så kan du Boka tvättstugan
 • TIPS: Ringer någon ditt nummer på porttelefonen?
  • Prata med dem som vanligt.
  • Tryck “5” eller “*” på telefonen så öppnar du porten för din besökare.
 • TIPS: Ny telefon eller ändring? Kontakta Styrelsen – Så fixar vi.

Prislista:

 • Extra standardtagg (SVART) 150kr /st
 • Radiotagg Garage 300kr /st
 • Borttagning av tappad tagg 150 kr/st
 • Tagg styrelsemedlem GUL
  • (150kr /st Kostnad tas av föreningen)
 • Namnbyte (Porttelefon lista)
  • (250kr /st Kostnad tas av föreningen)
 • Borttagning av Mobilnummer
  • (125kr /st Kostnad tas av föreningen)
 • Lägga in Mobilnummer
  • (125kr /st Kostnad tas av föreningen)
 • Byte av mobilnummer
  • (125kr /st Kostnad tas av föreningen)
 • Ägarbyte
  • (750 kr Kostnad tas av föreningen)

Även om kostnaden tas på föreningen behöver du ändå beställa utförandet/uppdraget till föreningen: brfklinten@brfklinten.se

Ägarbyte – Oftast vet vi när det sker men ALLTID bra att dubbelkolla med föreningen.

Tagg eller Fjärrkontroll till Hyresgäst Grageplats kostar samma 150/300kr. Ange i email att det gäller bara garageuthyrning så att vi BARA aktiverar Garageport för sådan. Avtal för uthyrning av garageplats samt instruktion finns här. (Länk kommer)

Ovanstående priser gäller från och med 2020-06-01. Ändring av prislistan informeras här eller i KlintenNytt.

Ägarbyte

Av säkerhetsskäl kommer vid ägarbyte de på lägenheten registrerade taggarna att avregistreras och skrotas. Tre nya standardtaggar kommer att skapas och skickas till de nya ägarna som om behov finns kan beställa extra taggar.

Ny ägares taggar fungerar 15 dagar före tillträdet och utträdande ägares taggar kommer att avregistreras 15 dagar efter tillträdesdatumet. Kostnaden för registrering av namn och mobilnummer och nya taggar faktureras den Ny tillträdande ägare.

Namnbyten eller Telefonnummer byte

Anmäl till Styrelsen så uppdateras det i Porttelefoner, På Tavlor i Entré och i alla listor. brfklinten@brfklinten.se

Övriga frågor till Styrelsen