Garageplats

Till varje lägenhet hör en numrerad garageplats i nedre källarplanet. Dit når man antingen via trapphusen eller via garageporten från Albygatan 123. För att öppna porten vid infart ned i garaget används garagenyckeln. Porten stängs automatiskt några sekunder efter in-/utpassering.  Porten stänger sig alltid automatiskt.

Var dock vaksam på att ingen obehörig tar sig in i garaget.

Det är tillåtet att hyra ut platsen till personer som inte är medlemmar i föreningen. Du ansvarar då för att hyresgästen följer våra regler i garaget och informeras om eventuella förändringar. Du anmäler hyresgästens telefon och registreringsnummer till styrelsen i händelse vi behöver utrymma garaget.

Du sköter själv om din garageplats så att den inte ser skräpig ut och inga lösa saker förvaras på garageplatsen på grund av brandrisk. 

Laddning av el- eller elhybridbilar

Laddning av el- eller elhybridbilar är inte tillåten i garaget. För detta krävs speciell utrustning med elmätare. Någon sådan utrustning finns idagsläget inte i garaget. Styrelsen går ut med enkäter om detta intresse för att se behovet. Det gjordes 2020 och då var endast 3 st intresserade. Ny enkät planeras 2023/24.

Laddning av vanligt bilbatteri

Det är tillåtet att ladda eller underhållsladda vanliga bil eller motorcykelbatterier som sitter monterat i fordonet. Dock skall moderna laddare användas med inbyggda kontroller för underhållsladdning och överslagskontroll (säkring) mot elfel. Inga omoderna laddare utan inbyggd logik.

Tvättplats

I garaget finns en gemensam tvättplats för biltvätt. Den får endast användas av de som innehar en garageplats i garaget. Det betyder alltså att man inte får bjuda in utomstående att begagna tvättplatsen. Hyr man ut sin garageplats, får man göra upp om med hyresgästen om denne eller man själv vill behålla rätten att tvätta sin bil.

Alla sopor och tvätt tillbehör tas med av den som tvättar och lämnas inte kvar. På grund av hygien- och ordningsskäl.

Däckförvaring

I anslutning till garaget finns ett utrymme som medlemmarna använder till däckförvaring. Utrymmet nås genom en lucka i väggen, mitt emot tvättplatsen. Strax ovanför luckan sitter strömbrytare till belysningen, och får naturligtvis bara nyttjas av medlemmar eller de som hyr garageplats.

OBS! Däcken skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer.
Uttjänta däck skall tas hand om av ägaren. Okända däck kan bli föremål för att slängas i samband med vår-/höst städning.

Platsen är menad endast för däckförvaring. Övrigt material i skåpen eller förråden.

Garageskåp

Det finns ett antal skåp tillgängliga. antingen har du fått skåpet utpekat av föregående bostadsrättsägare eller så tar du ett skåp som är ledigt och olåst.

Här kan man lägga verktyg, biltillbehör samt tvätt/bilvårdsmedel och tvättutrustning. Oljor och bensin förvaras inte här eller i förråd på grund av brandrisk.