Garageplats

Till varje lägenhet hör en numrerad garageplats i nedre källarplanet. Dit når man antingen via trapphusen eller via garageporten från Albygatan 123. För att öppna porten vid infart ned i garaget används garagenyckeln. Porten stängs automatiskt några sekunder efter inpassering. För att köra ut behövs ingen nyckel mellan klockslagen 06:00‐23:00. Porten både öppnar och stänger sig automatiskt. Övriga tider behöver du nyckeln för att öppna även vid utfart. Porten stänger sig alltid automatiskt. Var dock vaksam på att ingen obehörig tar sig in i garaget.
Det är tillåtet att hyra ut platsen till personer som inte är medlemmar i föreningen. Du ansvarar då för att hyresgästen följer våra regler i garaget och informeras om eventuella förändringar. 
Du sköter själv om din garageplats så att den inte ser skräpig ut. 

Laddning av el- eller elhybridbilar

Laddning av el- eller elhybridbilar är inte tillåten i garaget. För detta krävs speciell utrustning med elmätare. Någon sådan utrustning finns idagsläget inte i garaget. 

Tvättplats

I garaget finns en gemensam tvättplats för biltvätt. Den får endast användas av de som innehar en garageplats i garaget. Det betyder alltså att man inte får bjuda in utomstående att begagna tvättplatsen. Hyr man ut sin garageplats, får man göra upp om med hyresgästen om denne eller man själv vill behålla rätten att tvätta sin bil.

 

Däckförvaring

I anslutning till garaget finns ett utrymme som medlemmarna använder till däckförvaring. Utrymmet nås genom en lucka i väggen, mitt emot tvättplatsen. Strax ovanför luckan sitter strömbrytare till belysningen, och får naturligtvis bara nyttjas av medlemmar eller de som hyr garageplats.
OBS! Däcken skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer.
Uttjänta däck skall tas hand om av ägaren.