Föreningsstämman är högsta beslutande organ i föreningen. Vid denna redovisar styrelsen det gånga året och då väljs också en ny styrelse för det kommande året.
Föreningsstämman skall enligt stadgarna ske innan utgången av juni månad.