Föreningens förvaltare är:

SBC BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall

Tel kundtjänst: 0771-722 722

E-post: kundtjanst@sbc.se
Webb: www.sbc.se