Brf Klinten bildades 1964 i samarbete mellan AB Marabou och SJ, där även Sundbybergs Stad ställde upp med borgen, för att bygga fastigheten. Lägenhetsfördelningen avsågs från början vara 26 lägenheter för Marabou, 22 för SJ samt tre lägenheter reserverade för Sundbybergs Stad.

Vidare byggdes två garageplan, varav de nedre hörde till bostadsrättsinnehavarna, samt fem platser därutöver för uthyrning. Det övre planet avsågs att vara möjligt för Sundbybergs Stad att hyra ut för olika verksamheter. De fick benämningen ”hantverkslokaler” under byggnadstiden.

Byggandet startade med schaktningsarbete i september 1964 och husen stod färdiga för inflyttning i maj-juni 1966. Då var lägenheterna utrustade med spis från Kockums, kyl från Phillips och en köksinredning av märket Marbodal. För en trerummare var månadshyran cirka 500 kr.

Tolv personer förhandstecknade sig för lägenheter och arton anmälde intresse för senare köp. De lägenheter som inte förhandstecknades, fungerade under mellantiden som vanliga tjänstebostäder.