Om trivsel och hänsyn

Som vanligt när människor skall samsas och leva i en förening behövs ordningsregler för att underlätta tillvaron. Vi äger alltså fastigheterna tillsammans, och dess skick är inget annat än summan av våra egna insatser.

Kort och gott betyder det att om just Du upptäcker ett fel, rapporterar till fastighetsförvaltaren SBC och hjälper till att hålla snyggt i gemensamma utrymmen gör det stor skillnad för alla.

Ibland kanske det gäller småsaker men i förlängningen höjer det värdet på våra gemensamma tillgångar, ökar trivseln och gör vår förening attraktiv. Var rädd om våra hus – de tillhör även dig!

Alla hushåll alstrar ett naturligt vardagsbuller. Dörrar stängs, vatten spolar och steg hörs när man går omkring i lägenheten. Allt detta märks knappt dagtid. De flesta alstrar ju själva bullrande ljud och man är kanske upptagen med egna sysslor.

På natten däremot, räcker det med att endast ett hushåll förlagt vardagsbestyren till den tid på dygnet då de flesta sover för att det skall upplevas mycket störande av grannar. Vardagsbrus fortplantar sig förvånansvärt väl på natten och det gäller det att tänka sig för innan man bestämmer sig för att sätta upp tavlor eller spela hög musik på kvällen. Med vanligt förnuft undviks många problem.

Viktiga ordningsregler att tänka på för allas trivsel:

 • Det är inte säkert att din granne gillar Beethovens nionde symfoni även om du kanske gör det. Tänk
  på volymen när du spelar musik, tv eller radio. Speciellt gäller dämpat ljud under morgontimmar och
  sena kvällar.
 • Balkonger/altaner får inte användas till att skaka eller piska mattor.
 • Balkonger/altaner får inte användas till permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal
  balkongmöblering.
 • På altaner får endast gasol- eller elektrisk grill användas. På balkonger får endast elektrisk grill användas.
 • Lägg inte ut mat till fåglar eller andra djur på gård eller gräsmattor. Det drar till sig råttor och möss.
 • Husdjur får inte utan direkt tillsyn av ägare/handhavare, vistas i föreningens gemensamma ytor, såsom hallar, entréer, hissar, trapphus, garage, förråd eller tvättstugor
 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. plockas ihop efter dagens slut och förvaras
  på anvisad plats.
 • Kontrollera att ytterportar går i lås efter in och utpassering.
 • Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
 • Släpp inte in okända personer i fastigheterna.
 • Ingen annan ska behöva ta hand om Ditt skräp och Dina fimpar, och därför tar du givetvis hand om
  det själv.För tvättstuga och sophantering gäller särskilda regler.

Bullrande arbeten

För extremt bullrande ljud såsom borrning, hamrande och liknande arbeten har
föreningen på stämma beslutat att de endast får utföras under följande tider:

 • Vardagar: 08.00 ‐ 20:00
 • Lördag & söndag: 10.00 – 20:00

Respektera dessa tider!

Saknar du en riktig borrhammare till uppgiften? Kontakta någon i styrelsen så får du låna föreningens
egen. Den sparar både tid och ljudnivå.