[vc_custom_heading text=”Avfall & Återvinning” font_container=”tag:h1|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”]

Våra hem producerar en hel del avfall och återvinningsbart material. Gör dig själv och naturen en tjänst – sopsortera och återvinn på rätt sätt. Så här gör du.

[vc_separator]
[vc_custom_heading text=”El- och elektronikskrot” use_theme_fonts=”yes”]

Vi har ingen insamling av el- och elektronikskrot . Vi hänvisar till kommunens återvinningscentral eller för små-el kommunens behållare på Stationsgatan.

[vc_custom_heading text=”Hushållssopor” use_theme_fonts=”yes”]

Hushållssopor slänger du i våra sopbehållare på gården. De är placerade på en mindre avsats, nära staketet mot Humblegatan.

  • Förhindra lukt genom att förpackade soporna väl tillslutna.
  • Försök gärna fylla upp behållarna längst in först.
  • Behållarna längst till höger är endast för kompostavfall.
[vc_custom_heading text=”Glasförpackningar” use_theme_fonts=”yes”]

Vi har ingen insamling av glasförpackningar inom föreningen. Vi hänvisar till återvinningsstationen på Trädgårdsgatan.

[vc_custom_heading text=”Grovavfall” use_theme_fonts=”yes”]

Föreningen har inte möjligheter att löpande ta emot grovsopor. Två gånger per år ställer vi upp en container där man kan slänga grovsopor. Mellan dessa tidpunkter måste var och själv transportera grovsoporna till Sundbybergs stads mottagningsanläggning,

[vc_custom_heading text=”Kompost” use_theme_fonts=”yes”]

Genom att separera matavfall bidrar vi till en bättre miljö. Matavfallet behandlas i en storskalig kompostanläggning där matavfall från tusentals hushåll får ligga och förmultna.

[vc_custom_heading text=”Miljöfarligt avfall” use_theme_fonts=”yes”]

Vi har ingen insamling av miljöfarligt avfall. Vi hänvisar till kommunens återvinningscentral.

[vc_custom_heading text=”Pappersförpackningar” use_theme_fonts=”yes”]

Vi har ingen insamling av pappersförpackningar och kartong/wellpapp inom föreningen. Vi hänvisar till återvinningsstationen på Trädgårdsgatan.

[vc_custom_heading text=”Plast” use_theme_fonts=”yes”]

Vi har ingen insamling av pappersförpackningar och kartong/wellpapp inom föreningen. Vi hänvisar till återvinningsstationen på Trädgårdsgatan.

[vc_custom_heading text=”Tidningar” use_theme_fonts=”yes”]

Tidningar kan du slänga på två ställen. Trädgårdsgatans station eller i behållaren för tidningar på gården. Gårdsbehållaren är placerad på en mindre avsats, nära staketet mot Humblegatan.