Allmänt om föreningen

Föreningen bildades 1964. Husen var inflyttningsklara 1966

Föreningen består av två st bostadsbyggnader med totalt 53 st. lägenheter och en mindre lokal.  Mellan dessa under gården en tredje byggnad som är en stor lokal. Under denna finns garage med plats för alla lägenheter.

Större genomförda investeringar / renoveringar

 • 2006: Tomten friköpt från kommunen
 • 2008: Nytt tätskikt till gårdsbjälklagertaket
 • 2013/14: Genomfördes byte av avlopps- och vattenstammar.
  • Alla lägenheterna fick sina badrum/toaletter totalrenoverade.
  • Föreningens gemensamma tvättstuga har också genomgått en komplett förvandling.
  • I samband med detta byttes stor del av den elektriska installationen också ut.
  • Belysningen i gemensamma utrymmen byttes till närvarostyrda armaturer.
  • I lägenheterna har också elinstallationen och alla uttag har bytts mot jordade varianter.
  • Lägenhetscentraler har bytts ut  mot nya med 3-fas matning och automatsäkringar och jordfelsbrytare.
  • Även ventilationen fräschades upp med nya frånluftsventiler
  • Utbyte av husens centrala ventilationsaggregat mot energisnålare enheter med tryck- och temperaturstyrning.
 • 2016: Togs 4 styck värmepumpar i drift, för att ta tillvara värmeinnehållet i den utgående ventilationsluften. Den tillvaratagna värmen används för att värma upp husen och varmvatten.
 • 2016/17 Renoverades Fasader och tak. Fasaderna tilläggsisolerades. Samtliga fönster byttes mot 3-glas fönster.
 • 2018 kommer pelarna i garaget att renoveras. Dessutom sker det arbeten med ventilationen.
 • 2019 Trapphusrenovering.
  • Målning av vägg, dörrar, golv och hissar i samtliga passage/korridorytor.
  • Reparationer av slitageskador i entréer.
  • Terazzo golv och trappor slipades.
 • 2019/20 Nytt inpassagesystem med informationstavlor
  • TAGG/brickor som ger ökad trivsel, säkerhet
  • Tydligare informationsspridning genom digitala tavlor i entrée som också hanterar tvättstugebokning

Planerade renoveringar

Inga planerade 2021/22

Ingår i avgiften

 • Uppvärmning och vatten
 • 1 varmgarageplats / lägenhet
 • 1 förråd / lägenhet
 • KabelTV (Comhems grundutbud)
 • Anslutning till Sundbybergs stadsnät

Mäklarinformation – Nyckel Tagg rutin och kostnader vid ägarbyte

 • Ägarbyte
  • Av säkerhetsskäl kommer vid ägarbyte de på lägenheten registrerade taggarna att avregistreras och skrotas
  • Tre nya standardtaggar kommer att skapas och skickas till de nya ägarna som om behov finns kan beställa extra taggar
  • De tre nya taggarna kommer att börja fungera 14 dagar före tillträdet och de taggar som den frånträdande ägaren har kommer att avregistreras 14 dagar efter tillträdet.
   • Standard taggar (svarta) öppnar alla ytterdörrar , tvättstugedörren (bokad tid krävs) och garaget
  • Kostnaden tas av Föreningen (750 kr för registrering av namn och mobilnummer och 3 nya taggar
 • Extrataggar som kan beställas är:
  • Fler standardtaggar (ingår 3 st i Ägarbytet) som öppnar alla ytterdörrar med kodlås, tvättstugedörren och passagen till garaget
  • Radiotagg som öppnar garageporten på distans genom knapptryckning i fordonet
  • Garagetagg (röd) som är tänkt vid uthyrning av garageplats (för person utanför föreningen), ger tillträde till garaget via entrédörren och passagen till garaget brevid hissen eller via garageporten

Gemensamma utrymmen

 • Det finns en gemensam tvättstuga i källaren i ett av husen (Humblegatan 17). Den innehåller 2 tvätt maskiner, 1 torktumlare och 2 torkrum
 • I ett intilliggande rum finns också en el-mangel och arbetsbord. Här finns även strykjärn med strykbräda
 • Gemensamma cykel- och barnvagnsförråd finns på bottenplan i respektive hus

Övrigt

Samtliga lägenheter är uppkopplade till Sundbybergs Stadsnät och Comhem, som båda erbjuder både internet, telefoni och TV i sitt utbud.
Comhem:s  grundutbud ingår i avgiften. För övriga tjänster tecknas enskilda avtal.

Föreningen tar ut överlåtelse och pantavgift.
Beloppet för överlåtelse är 2, 5 %  och för pantsättning 1 % av aktuellt basbelopp.

Vid andrahandsuthyrning tar föreningen an avgift på 10% av aktuellt basbelopp per år.

Kontrakt, medlemsansökan och förfrågan om Lägenhetsutdrag – Skickas till vår förvaltare:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Tel. 0771-722 722
E-post kundtjanst@sbc.se

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen, se sidan toppen på sidan eller till höger, längst upp.