Uttag för fast telefon finns i hallen i varje lägenhet.

Man kan även erhålla telefon via TV-uttaget (Comhem) eller via Sundbybergs Stadsnät. I båda fallen krävs att man tecknar avtal med leverantören. Se även Kabel-TV och bredband.