Information på lätt svenska om brandskydd i bostäder, hur man minskar brandrisker och agerar vid en eventuell brand.

Materialet kan delas ut vid hembesök eller kampanjaktiviteter inom Aktiv mot brand.

Läs – Skydda dig mot brand