Föreningen består av totalt tre byggnadsdelar:

Två bostadshus A & B, samt en industridel C. Fastighet A har adress Humblegatan 17 och fastighet B Humblegatan 15.
Industrifastigheten C har adress Albygatan 123 och inrymmer förutom industrilokal ett underjordiskt parkeringsgarage där varje lägenhet har en plats till förfogande.

Husen byggdes ursprungligen med 51 lägenheter och 4 lokaler. År 2014/2015 byggdes två av lokalerna i hus A om till lägenheter. De 53 lägenheterna är fördelade enligt följande:

 

    Hus A   Hus B Hus C
2 rum & kök   7   7  
3 rum & kök (Varav ett uthyrningsrum)   6   6  
3 rum & kök   7   7  
4 rum & kök   7   6  
Lokaler   0   1 1