Kabel-TV, Bredbandanslutning och Telefon kan erhållas på två sätt:

ComHem

Alla lägenheter är anslutna till ComHems kabel-tv nät. I detta ingår det så kallade basutbudet av kanaler. Önskar du andra kanaler eller utökat utbud, kontakta ComHems kundservice. Vårt TV-nät är dimensionerat för en TV-apparat per antennuttag. För att inte ge grannarna bildstörningar skall en korrekt sladd användas.
Tänk på att dina grannar är anslutna till samma kabel. Det betyder att du inte kan göra ingrepp i uttaget utan att det påverkar din granne.

Via TV-uttaget kan man också erhålla bredbandanslutning. För att erhålla detta behöver du ett avtal med Comhem.

Sundbybergs Stadsnät

Husen är också anslutna till Sundbybergs Stadsnät. Sundbybergs Stadsnät erbjuder tjänster inom bland annat TV, telefoni och Internet.

Alla lägenheter har kvitterat ut en Stadsnätsbox. Denna box är en del av lägenheten och ska alltså lämnas kvar vid eventuell flytt. Om boxen försvinner kan man bli ersättningsskyldig på motsvarande belopp som Sundbybergs stadsnät tar för boxen. Boxen ansluts till det Ethernetuttag som finns  bredvid lägenhetens elcentral.

Man kan fritt välja mellan olika tjänsteleverantörer som finns på stadsnätet.

Sundbybergs Stadsnäts hemsida www.sundbybergsstadsnat.se

 

Telefon

Uttag för fast telefon finns i hallen i varje lägenhet.

Man kan även erhålla telefon via TV-uttaget (Comhem) eller via Sundbybergs Stadsnät. I båda fallen krävs att man tecknar avtal med leverantören. Se även Kabel-TV och bredband.