Föreningen

Bostadsrättsföreningen Klinten grundades 1964.

Brf Klinten är en egen liten oberoende förening.  Mycket av det arbete som utförs i föreningen görs också med frivilliga insatser. Den löpande driften av föreningen sköts av  styrelsen, vilken består av fem ledamöter och två suppleanter. Samtliga är medlemmar i föreningen och får en viss ersättning för sitt arbete. Dessa personer väljs för en period av två år på den årliga föreningsstämman. Mer exakt om hur denna procedur går till, står att läsa i föreningens stadgar.

Styrelsen anlitar en förvaltare för det praktiska arbetet med administration och fastighetsskötsel.

Information

Ombyggnation av webbsidan kommer att ske under 2019-2020. Så utseendet på dessa sidor kommer fortlöpande att ändras.

Vi kommer också försöka få nyheter och uppdateringar via hemsidan samt det nya skärmarna i hallen.

Frågor till Robert Åkerman, styrelsen BRF Klinten. info@aakerman.net

Hitta hit

  • Med tunnelbana åker du antingen till Sundbybergs Centrum eller Solna Strand.
  • Med tvärbana åker du antingen till Bällsta Bro eller till Sundbybergs Torg.
  • Buss 512 till hållplats Humblegatan.

Åka härifrån

  • Se skärmarna i hallen för samtliga avgångstider med SL

Det här händer