Genomförda projekt

Under år 2008 renoverades gården och dess tätskikt för lokalen i hus C.

Under åren 2013 och 2014 genomfördes byte av avlopps- och vatten-stammar. Det betyder att alla lägenheterna fick sina badrum/toaletter totalrenoverade. Föreningens gemensamma tvättstuga har också genomgått en komplett förvandling.

I samband med detta byts stor del av den elektriska installationen också ut. Belysningen i gemensamma utrymmen byts till stor del till närvarostyrda armaturer. I lägenheterna har också elinstallationen och alla uttag har bytts mot jordade varianter. Lägenhetscentraler har bytts ut  nya med 3-fas matning och automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Även ventilationen fräschades upp med nya frånluftsventiler och utbyte av ventilationsaggregaten mot energisnålare och med tryck- och temperaturstyrning.

Pågående projekt

Under 2015 pågår utredningar vad som skall ske med fasader, tak, fönster. Dessutom undersöker vi huruvida vi kan installera värmeåtervinningsaggregat för att ta till vara värmen i förbrukad ventilationsluft.