Styrelsemedlemmar 2022/2023

Ordförande Robert Åkerman
Ekonomi Anestis Chartalidis
Sekreterare Julita Marczuk
Ledamot Helena Åhman
Ledamot Vakant
Suppleant Jacob Hedström
Suppleant Kristian Nilsson

Revisorer

Extern revisor Redovisningsbyrå BDO

Valberedning

Ewa Edholm (sammankallande) och Mats-Åke Åman

 

Föreningens adresser är:

Postadress:

BRF Klinten
Entrén
Humblegatan 17
172 39 Sundbyberg

Fakturaadress:

257 Brf Klinten i Sundbyberg
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

E-post: brfklinten@brfklinten.se

Telefon till styrelse: 076-282 62 30 (ej SMS)