Det finns cykelrum i båda husen på entréplan.

Det finns också cykelrum vid garaget – Innanför de låsta trädörrarna

Nyckel är den generella husnyckel som passar till innerdörrar i hallar och förrådsutrymmen

Övrig inpassage görs med TAGG

Placer din cykel så den inte hindrar andra

Glöm inte bort din gamla cykel – Vi rensar ibland ut gamla cyklar men det är bättre du tar hand om den 🙂