Här följer en kort checklista på det vanligaste du bör tänka på vid en försäljning av din bostadsrätt.

  • Informera styrelsen om din försäljning i god tid. Gör detta med tanke på att styrelsen har upp till fyra veckor på sig att godkänna den nya köparen.
  • Vid försäljningen ska ett (1) originalexemplar av köpekontraktet och tre (3) originalexemplar av medlemsansökan/utträda lämnas till vår förvaltare.

 

Praktiska överväganden

  • Garage , källarförråd, cykel- och barnvagnsförråd ska tömmas på samtliga tillhörigheter inför den nya ägarens tillträde.
  • Nycklar skall lämnas till köparen vid tillträde.
    Till lägenheten hör 3 st. portnycklar, 2 st. garagenycklar och 2 st. nycklar till tvättstuga. För vissa lägenheter kan portnyckel även passa till lägenhetsdörren.
  • Bopärmen skall lämnas kvar i lägenheten.
  • Namnskylt på dörr byts av föreningen

Lycka till med försäljningen!