Våra hem producerar en hel del avfall och återvinningsbart material. Gör dig själv och naturen en tjänst – sopsortera och återvinn på rätt sätt. Så här gör du.

El och elektronik

Vi har ingen insamling av el- och elektronikskrot . Vi hänvisar till kommunens återvinningscentral eller för små-el kommunens behållare på Stationsgatan.

Hushållssopor

Hushållssopor slänger du i våra sopbehållare på gården. De är placerade på en mindre avsats, nära staketet mot Humblegatan.

  • Förhindra lukt genom att förpackade soporna väl tillslutna
  • Försök gärna fylla upp behållarna längst in först
  • Behållarna längst till höger är endast för kompostavfall och kompost läggs i de bruna påsarna som hämtas i barnvagsrum i entré

Inga sopor utanför dessa kärl

Emballagematerial typ pallar, pallkragar eller cellplast och kartonger går till Trädgårdsgatan, inte i hushållssopor.

Glasförpackningar

Vi har ingen insamling av glasförpackningar inom föreningen. Vi hänvisar till återvinningsstationen på Trädgårdsgatan.

Grovavfall

Föreningen har inte möjligheter att löpande ta emot grovsopor. Två gånger per år vid höst/vår städning ställer vi upp en container där man kan slänga grovsopor. Mellan dessa tidpunkter måste var och själv transportera grovsoporna till Sundbybergs stads mottagningsanläggning,

I dessa containers får inget miljöfarligt avfall slängas typ kemikalier, färg eller batterier. Se denna GUIDE från SÖRAB eller läs mer på Sundbybergs kommun hemsida om Avfallshantering för information.

Photo by Wendy Wei from Pexels

Kompost – Hushåll

Genom att separera matavfall bidrar vi till en bättre miljö. Matavfallet behandlas i en storskalig kompostanläggning där matavfall från tusentals hushåll får ligga och förmultna. Det finns kärl brevid Hushållssoporna för detta och bruna påsar hittar du i barnvagnsrummen ii respektive entré.

Miljöfarligt avfall

Vi har ingen insamling av miljöfarligt avfall. Vi hänvisar till kommunens återvinningscentral.

Pappersförpackningar

Vi har ingen insamling av pappersförpackningar och kartong/wellpapp inom föreningen. Vi hänvisar till återvinningsstationen på Trädgårdsgatan.

Plast

Vi har ingen insamling av plast- pappersförpackningar och kartong/wellpapp inom föreningen. Vi hänvisar till återvinningsstationen på Trädgårdsgatan.

Tidningar

Tidningar kan du slänga på två ställen. Trädgårdsgatans station eller i behållaren för tidningar brevid Hushållssopor, nära staketet mot Humblegatan.

Garaget

Håll rent kring din egen garageplats

Inga farliga ämnen som oljor, färg, batterier, brännbara vätskor eller trasor förvaras här. (Tyvärr är lägenhetsförrådet inte heller en bra plats för sådant men i brist på annan plats så är det bättre)

Tvättplatsen har ingen sophantering – Du tar bort ditt eget skräp. Kvarglömd utrustning eller saker kan bortforslas av styrelsen utan förvarning.